Adrenalin Challenge Kids

3. ročník ojedinělé výzvy pro děti.

Adrenalinová výzva prověří děti ve věku 3 – 15 let v orientačním běhu, mini traversu, „opičí“ dráze, dovednostních soutěžích apod. Nejde o závod, jde o to, aby si děti pořádně užili neděli a neseděli doma. Registrované děti obdrží při prezentaci tričko Adrenalin Challenge Kids a malý dárek, po absolvování pěknou placku na krk.

- On-line registrace na rok 2018 -

Místo konání akce 

Děčín, Smetanovo nábřeží pod zámkem – pravý břeh Labe.
GPS: 50°46´48.252"N, 14°12´30.129"E.
 

Datum a čas

Neděle 13.5.2018 ve 14:00 hod. zahájení akce.
 

Registrace

Neděle 13.5.2018, 13:00 – 13:45 hod. registrace již přihlášených účastníků ve stanu Adrenalin Challenge pod Děčínským zámkem na Smetanově nábřeží. Zákonní zástupci dítěte/účastníka před začátkem akce podepíšou podmínky o absolvování disciplín (revers). Účastníci, kteří neprojdou registrací a nebudou v doprovodu zákonných zástupců nemohou být připuštěni ke startu!
Adrenalin Challenge Kids je určen pro děti ve věku 3 – 15 let a nejde o závod.
 
Účastníci při registraci získají tričko Adrenalin Challenge Kids a propagační předměty. Účastníci, kteří se přihlásí do 22.4.2018 mají garantovanou velikost účastnického trička Adrenalin Challenge uvedenou v přihlášce, což později přihlášeným účastníkům nejsme schopni z důvodu výrobních lhůt garantovat!

Vybavení

Pořadatel poskytne účastníkům veškeré vybavení pro technické disciplíny. Doporučujeme účastníkům oblečení na převlečení. Nutností jsou prstové rukavice, NEZAPOMEŇTE!
Via ferrata

Orientační běh a biatlonová střelba

Via ferrata

Mini travers

Via ferrata

Slaňování

Via ferrata

Opičí dráha

Via ferrata

Malý hasič

Via ferrata

Dovednostní disciplíny

Mapa disciplín