Pokyny k disciplíně ACR + ACK - Orientační běh

Zveřejněno: 12.5.2017

Orientační běh je sport, kde cílem je podle přesné a podrobné mapy proběhnout kontrolními body (kontrolami) v nejkratším čase. Dělí se na jednotlivé disciplíny podle délky (sprint, krátká trať, klasická trať) i podle dalších parametrů (pevné pořadí, volné pořadí, noční závody atd.). Kontroly jsou označeny oranžovo-bílými lampiony velikosti 30x30 cm, tzv. ražení kontrol probíhá dnes většinou elektronicky. Kromě běžecké varianty existuje MTB a lyžařská varianta i spousta dalších nesoutěžních kombi

Náš závod:
Závod v rámci Adrenalin Challenge Race bude variantou sprintu s pevným pořadím kontrol. Na startu závodník obdrží mapu s vyznačenou tratí. Ražení bude „postaru” kleštěmi do vyznačených políček na mapě. Mapa bude v měřítku 1:3000 (1 cm na mapě = 30 m v terénu), vzdálenost vrstevnic je 5 m. Proti skutečnému OB sprintu zde bude několik výjimek:
- Vynechaná nebo chybně ražená (jiná) kontrola = 5 minut penalizace (čekání v cíli)
- Vodní toky a plochy je povoleno překonávat (ne vždy je to však výhodné)

Jak na to:
Trať je postavena tak, že první kontroly jsou jednoduché a postupně se zvyšuje obtížnost. Většina postupů má několik variant, je vhodné odhadnout a zvolit si tu nejvýhodnější. Pokročilejší orienťáci si postupy promýšlejí dopředu a na kontrolách většinou nezastavují. Na mapě jsou popisy kontrol, které vám usnadní jejich dohledávku.

Pozor, stejně jako u normálních závodů, kde naráz běží několik kategorií s různou tratí, tak i zde bude zároveň probíhat orienťák AC Kids. Několik kontrol je společných, ale zřejmě uvidíte i některé, které nejsou ve vaší trati. Doporučuji proto hlídat si čísla kontrol. Pokud přesto cizí kontrolu omylem orazíte, nic se neděje, jestliže následně vedle orazíte správnou.

Upozornění:
Mezi kontrolami 6 a 7 se nachází železniční trať. V mapě je značená jako zakázaný prostor. Jsou dva způsoby, jak ji zdolat, a oba vedou pod tratí. Je přísně zakázáno trať přebíhat, kdo bude přistižen, bude ihned diskvalifikován!

Dále se poblíž cíle nachází zakázaný prostor (proti střelnici). V mapě je vyznačen šrafováním, v terénu páskou. Ve vlastním zájmu do něj nevstupujte!

Při překonávání vody se snažte udržet mapu suchou, musíme být schopní na ní zkontrolovat ražení.

Orienťácký slovník:
Kontrola: Kontrolní bod, v mapě kolečko s číslem, v terénu stojan s kleštěmi a lampionem, případně s elektronickou razicí jednotkou.

Lampion: Dobře viditelný látkový trojboký hranol se stranou 30 x 30 cm. Strany jsou oranžovo-bílé, úhlopříčně rozdělené.

Postup: Úsek mezi předchozí a následující kontrolou.

Ražení: Označení průchodu kontrolou, elektronicky nebo mechanicky kleštěmi.

Odkazy:
Mapový klíč 
http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/issom2007cz_20141204123140.pdf

Mapový portál
http://mapy.orientacnisporty.cz/

Pravidla OB
http://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/pravidlaob15_20150121044739.pdf

KOB Děčín
http://www.kobdecin.cz/

Český svaz orientačních sportů
http://www.orientacnisporty.cz/

MTBO
http://www.mtbo.cz/

Zpět na aktuality